Sơn giả gỗ

Quý vị muốn thay đổi phong cách cổ điển nhưng không muốn vứt bỏ các đồ dùng hoặc ngại mối mọt, giá thành đồ gỗ cao có thể nhờ đến phương pháp sơn giả gỗ. Sơn giả gỗ giống hệt gỗ và độ bền của(…)